Norske tog skal være et ledende, fremtids­rettet og solid selskap som leverer tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tids­riktige persontog­kjøretøy

I Norge har vi ett over­ordnet mål for virksomheten: Vi skal bidra til en attraktiv persontog­trafikk i Norge, og til «Det grønne skiftet».

Våre mål

Lave finansierings­kostnader
Finansstrategi
 • 80%
  Fornøyde passasjerer
  Et stort flertall av passasjerene svarer at de er fornøyde med kjøretøyene.
 • A+
  Rating
  Dagens rating fra Standard & Poors er A+. Målet er AA-rating.
 • 6,3%
  Avkastning
  For 2017 har Norske tog en avkastning på 6,3%. Krav fra eier er 5% avkastning.
 • 18
  Typer kjøretøy - inklusiv underserier
  Norske tog skal effektivt legge til rette for tilgang til tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy, i tråd med samfunnets behov for persontrafikk med tog.
 • 30
  Ansatte
  Norske tog er en liten organisasjon med lang erfaring og spiss fagkompetanse.
 • 251
  Togsett
  Ved oppstart overtok Norske tog med noen unntak hele persontogparken fra NSB.
 • 23%
  Egenkapitalandel
  Selskapet har en egenkapitalandel for 2017 på 23%.
 • 16 år
  Gjennomsnittsalder på dagens flåte
  Målet er å anskaffe minimum ett kjøretøy per måned, fase ut de eldste og dårligste kjøretøyene først og optimere transportkapasiteten på flåten.
Passasjerenes tilfredshet med kjøretøy
Type 7
Type 73
WLAB2
Type 5
Type 75
Type 74
Type 92
Type 73B
Type 93
Type 72
Type 70
Type 69
Antall innstillinger i 2017
Forsinkelsestimer 2017
Feil på kjøretøy
Andre innstillinger

Milepæler

 • 16. juni 2016
  Materiellselskapet AS ble etablert som et heleid datterselskap under NSB
 • 14. oktober 2016
  Kjøretøy eid av NSB AS ble skilt ut og overført til Materiellselskapet AS. 32 NSB-ansatte ble også overført til selskapet.
 • 15. mars 2017
  Selskapet skiftet navn til Norske tog AS.
 • 27. april 2017
  Norske tog AS ble skilt ut fra NSB og etablert som selvstendig selskap under Samferdsselsdepartementet.
 • 15. mai 2017
  Selskapet flyttet inn i Munkedamsveien 62A på Filipstad i Oslo - i lokaler som inntil 1966 var NSBs generaldirektørbolig.
 • 4. august 2017
  Flirt-avtalen ble overført fra NSB til Norske tog AS.
30
Antall årsverk
32 i 2016
30
Antall medarbeidere
32 i 2016
Topp