Egenkapitalutviklingen

2017 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2017 9 100 000 2 300 000 -6 972 2 393 028
Årets resultat - - 142 511 142 511
Fra utvidet resultat - - -2 178 - 2 178
Konsernbidrag - 32 473 32 473
Egenkapital 31. desember 2017 100 000 2 300 000 165 834 2 565 834
 
2016 (Alle tall i TNOK) Noter Aksjekapital Gjelds­konvertering Opptjent egenkapital Sum
Egenkapital 1. januar 2016 9 - - -
Innbetalt aksje­kapital/gjelds­konvertering 100 000 2 300 000 - 2 400 000
Årets resultat - -3 742 -3 742
Fra utvidet resultat - -3 230 -3 230
Egenkapital 31. desember 2016 100 000 2 300 000 -6 972 2 393 028
 
Topp