Norske togs flåte

Norske tog eier og forvalter ca. 90% av norske kjøretøy for persontogtrafikk.

Trykk på illustrasjonen for å lese mer om togtypene på norsketog.no

Type69 - B, CII, D, G og H

Serie B har to vognsett med færre seter

Type70

Benyttes kun som innsatstog

Type72

Type73 - A og B

73B har 249 seter og benyttes kun på Østfoldbanen

Type74

Type75

Type92

Type93