Norske togs flåte

Norske tog eier og forvalter ca. 90% av norske kjøretøy for persontogtrafikk.

Trykk på illustrasjonen for å lese mer om togtypene på norsketog.no

Di4

EL18