Norske togs flåte

Norske tog eier og forvalter ca. 90% av norske kjøretøy for persontogtrafikk.

Trykk på illustrasjonen for å lese mer om togtypene på norsketog.no

Type5 - A5, B5, BC5, FR5

A5 har komfortklasse, BC5 har familieavdeling og FR5 er restaurantvogn

Type7 - A7, B7, BC7, FR7

A7 har komfortklasse, BC7 har familieavdeling og FR7 er restaurantvogn

WLAB2