I Norske tog lykkes vi når vi hjelper togoperatørene til å levere gode tjenester.

Fornøyde togpassasjerer er derfor målet, også for oss i Norske tog.

Norske togs kunder er de selskapene som mottar og bruker kjøretøy og tjenester fra oss. I hovedsak kan våre kunder deles i to grupper:

• Togoperatører som har avtale med Jernbanedirektoratet om å kjøre persontog i Norge i dag gjennom såkalt direktekjøpsavtale.
I praksis vil dette si NSB.
• Togoperatører som deltar i konkurransen om de nye trafikkavtalene som Jernbane­direktoratet legger ut på anbud. Dette vil være konkurranser der både NSB og andre aktører kan delta. Norske tog vil etter avsluttet konkurranse levere kjøretøy til det selskapet som vinner anbudet.


Vi har som et bærende element i vår kundestrategi at ledere i Norske tog skal ta initiativ til å opprettholde og videreutvikle et godt forhold til våre kunder.

I oppfølgingen av leiekontraktene vil Norske tog stimulere til åpenhet, deling av informasjon og forbedringer.

Togpassasjerene

Selv om det er Norske tog som eier persontogparken i Norge, vil ikke togpassasjerene forholde seg direkte til oss. Det er togoperatøren som profilerer seg om bord på togene, og den enkelte togoperatør vil ha mulighet til å ominnrede togene innenfor sin leieperiode. Om bord på en og samme type kjøretøy som Norske tog leier ut, vil derfor så vel seter som annet interiør, service­tilbud og servering kunne variere avhengig av hvilken togoperatør som kjører toget. Når leie­perioden er avsluttet, skal imidlertid kjøretøyene leveres tilbake i samme tilstand som de ble mottatt.

For å kunne levere gode tjenester, er tog­operatørene avhengige av å ha tilgang på tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy. I tillegg vil Norske tog bidra til gode kundeopplevelser gjennom de tiltakene vi gjør for å følge opp teknologien på våre kjøretøy, blant annet når det gjelder Wi-Fi og passasjer­informasjonssystemer.

Fornøyde togpassasjerer er målet, ikke bare for togoperatørene, men også for oss i Norske tog. Dette har vi hatt med oss som et grunn­leggende premiss gjennom strategiprosessen, og det vil være styrende for de prioriteringene vi gjør. Norske tog vil derfor bruke passasjertilfredshet som målestokk på vår måloppnåelse, i tillegg til målinger av våre egne kunders tilfredshet.

Måloppnåelse

Kundetilfredshet
I møte med Norske tog AS
Samarbeid
Leveranser
Norske togs B2B-undersøkelse hos NSB og Jernbane­direktoratet 2017
Passasjerenes tilfredshet med kjøretøy
Type 7
Type 73
WLAB2
Type 5
Type 75
Type 74
Type 92
Type 73B
Type 93
Type 72
Type 70
Type 69
Utdrag fra NSBs kunde­tilfredshets­undersøkelse høsten 2017. Prosent­andel som er svært og ganske fornøyd med kjøre­tøyene. For beskrivelse se side 34-36.
Topp